S.C. HOFIGAL EXPORT IMPORT S.A.

  

POLITICA ŞI OBIECTIVELE /2020

 

Politica SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA, este fundamentul strategic pe care se bazeaza conducerea de la cel mai inalt nivel, cu ajutorul Sistemelor Integrate de Management* (=SIM), referitor la calitate, mediu, energie, sanatate si securitatea personalului, siguranta produselor fabricate:suplimente alimentare, cosmetice, produse veterinare. Substantele active continute, provin din culturi ecologice de plante medicinale, aromatice si tehnice.

Politica SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA, este adecvata scopului si contextului organizatiei si sustine directia sa strategica în ceea ce priveşte calitatea si siguranta produselor; este adecvata pozitiei organizatiei in lantul alimentar si are preocupari reale privind eficienta energetica.

Politica organizatiei noastre:

o   asigura cadrul necesar pentru stabilirea obiectivelor referitoare la calitate, obiectivelor de mediu, stabilirea si monitorizarea obiectivelor      referitoare la sanatatea si securitatea in munca, furnizeaza cadrul pentru stabilirea si analizarea obiectivelor si tintelor energetice;

o   este sustinuta prin obiective masurabile;

o   este analizată periodic pentru verificarea eficacităţii sale continue si actualizata ori de cate ori este nevoie;

o   este documentata in Manualul Sistemelor Integrate de Management;

o   este comunicata, inteleasa si aplicata la toate nivelurile in organizatie si disponibila partilor interesate relevante.

o   are in  vedere asigurarea  unui nivel ridicat de siguranta in protectia datelor cu caracter personal si  preintampina discrepantele care impiedica libera circulatie a  acestora. 

si se bazeaza pe:

o   eficacitatea functionarii Sistemelor Integrate de Management si imbunatatirea continua a acestora;

o   implicarea intregului personal si constientizarea privind participarea si importanta fiecaruia in obtinerea produsului Hofigal si a asigurarii,  mentinerii si imbunatatirii imaginii firmei pe piata interna si internationala;

o   aplicarea principiului responsabilitatii prin educarea, instruirea, motivarea intregului personal pentru a-si desfasura activitatea intr-un mediu curat prin promovarea unei mentalitati proactive in ceea ce priveste protectia mediului, utilizarea durabilă a resurselor şi protecţia biodiversităţii  ecosistemelor.

o   activitatea preventiva atat in scopul obtinerii de produse de calitate si sigure pentru sanatatea consumatorilor, dar si fabricate in conditii corespunzatoare si sigure pentru cei care participa la fabricatia acestora;

o   identificarea de noi surse de eficientizare a activitatii prin analiza riscului in domeniul calitatii a potentialelor surse de risc si pericole pentru siguranta alimentelor, aspectelor de mediu, riscurilor pentru sanatatea si securitatea in munca;

 

analiza energetica, care presupune:  

 • includerea masurilor de imbunatatire a performantelor energetice (prin eficienta energetica obtinuta prin includerea tehnologiilor noi si alternative, prin implementarea celor mai bune practici  de eficienta energetica in toate proiectele noi, evaluarea si selectia de noi echipamente, sisteme sau alte tipuri de infrastructura energetica, prin proiectare adecvata);
 • mentinerea tuturor facilitatilor, echipamentelor si infrastructurii energetice, precum si a tinerii lor sub control, astfel incat sa se minimizeze pierderile de energie;
 • monitorizarea si analiza consumurilor energetice la nivel micro si macro si identificarea si implementarea masurilor pentru diminuarea consumului de energie si imbunatatirea eficientei energetice;
 • promovarea constientizarii si responsabilizarii tuturor angajatilor si celor ce lucreaza pentru si in numele organzatiei, privind conservarea energiei;
 • asigurarea disponibilitatii informatiilor si resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor si tintelor, precum si a cadrului pentru stabilirea si analizarea obiectivelor si tintelor energetice;
 • conducerea SC Hofigal Export Import SA, sustine si incurajeaza fiecare angajat sa foloseasca energia intr-un mod eficient, sa informeze asupra oricarei practici ne-eficiente  de folosire a acesteia si sa se conformeze oricaror politici si proceduri de management energetic adoptate de organizatie.

o   comunicarea politicii tuturor angajatilor care lucreaza sub controlul organizatiei şi asigurarea ca este înţeleasă, implementata si mentinuta de acestia, la toate nivelele din organizatie, cu scopul ca acestia sa devina constienti cu privire la obligatiile lor individuale in domeniu calitateii, mediului,  energiei, sanatatii si securitatii in munca si sigurantei alimentelor;

o   conformarea cu cerinţele legale si de reglementare aplicabile si alte cerinte referitoare la calitate, mediu, energie, sanatate si securitatea  personalului si siguranta produsului;

o   asigurarea cadrului necesar pentru stabilirea si analizarea obiectivelor de calitate, mediu, energie, sanatate si securitate in munca si siguranta produsului;

o   imbunatatirea calitatii activitatii prin implementarea conceptului de eficacitate prin eficienta, prin  identificarea surselor de diminuare a consumului de energie;

o   analizarea periodica a  politicii pentru verificarea eficacităţii sale continue.

o   cresterea satisfacerii cerintelor clientului; in acest scop, am decis abordarea bazata pe proces a activitatii pentru mentinerea si imbunatatirea performantei si eficacitatii SIM in acord cu cerintele standardelor: SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015; SR EN ISO 50001:2011; ISO 45001:2018;    SR EN ISO 22000:2019, FSSC 22000 versiunea 4.1., pentru a fabrica produse de calitate, sigure, fabricate în respect pentru mediu si energie, cu un personal sănătos, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

o   consolidarea și stabilirea în detaliu a drepturilor persoanelor vizate și a obligațiilor celor care prelucrează datele conform prevederilor noului Regulament GDPR“

              Pe o piata concurentiala in permanenta dezvoltare, ne angajam in realizarea urmatoarelor obiective,in scopul cresterii increderii clientilor, partenerilor de contract si angajatilor, in calitatea si siguranta produsului Hofigal, in asigurarea unui climat sanatos de lucru pentru toti angajatii si in protejarea mediului inconjurator si energiei datorie actuala si pentru viitor, prin: 

 •          mentinerea certificatelor  SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015; SR EN ISO 45001:2018; SR EN ISO 22000:2019;
 •          mentinerea certificatului FSSC 22000 versiunea 4.1  si recertificare dupa FSSC 22000 versiunea 5.0;
 •          mentinerea prin recertificare dupa SR EN ISO 50001:2018;
 •          mentinerea prin recertificare a certificatuluiprivind agricultura ecologica;
 •          mentinerea Autorizatiei de Mediu;
 •          mentinerea Autorizatiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentului pentru Laboratorul Controlul Calitatii;
 •          imbunatatirea continua in vederea cresterii performantei Sistemului de Managemnt al Calitatii, Sistemului de Managemnt al Sigurantei Alimentului, Sistemului de Management de Mediu,  Sistemului de Management al Sanatatii si Securitatii in munca  si Sistemului de Management al Energiei;
 •          eficientizarea energetica prin scaderea consumului de combustibil si asigurarea protectiei mediului, inclusiv prevenirea poluarii;
 •          activitate preventiva privind sanatatea si securitatea angajatilor;
 •          identificarea de noi parteneriate externe;
 •          creşterea vânzărilor cantitativ, exprimate in unitati comerciale, cu cel putin 5 %;
 •          diversificarea si imbunatatirea mijloacelor de informare a clientului roman si strain privind produsul Hofigal;
 •          reducerea cantitatilor de deseuri de hartie, carton si aluminiu/ PVC rezultate din productie, cu cel putin 10 %.
 •          cresterea cu cel putin 10 % a notificarilor produselor finite ecologic;
 •          asigurarea apararii alimentului si prevenirea fraudei alimentare
 • indeplinirea obligatiilor de  conformareatat cu cerintele legale si de reglementare aplicabile la care oranizatia a subscris cat si cu cerintele consumatorilor, privind calitatea, mediul, siguranta alimentului, sanatatea si securitatea in munca, utilizarea si consumul energiei si eficientei energetice.

           In calitate de Director General, ma angajez sa asigur disponibilitatea informatiilor si resursele necesare  umane si financiare in vederea indeplinirii cerintelor legale aplicabile  declarate in politica pentru realizarea obiectivelor si a tintelorpropuse.

Constient de importanta existentei si functionarii unui SIM real, intr-o organizatie ambitioasa, flexibila, profund implicata si adaptabila la tendintele actuale ale pietii, impreuna cu echipa manageriala, asigur responsabilizarea intregului personal si implicarea mea in activitatea de imbunatatire a SIM.

Conducerea de la cel mai inalt nivel este orientata in mod deosebit spre identificarea si dezvoltarea aptitudinilor si performantelor intregului personalul prin instruire, in vederea concretizarii politicii declarate.

Prezenta declaratie privind politica organizatiei face parte din Manualul SIM si este cunoscuta la toate nivelurile, fiind comunicata atat in interiorul cat si in exteriorul organizatiei.

Concretizarea politicii si obiectivelor declarate reprezinta sarcini obligatorii pentru fiecare angajat al S.C Hofigal Export Import S.A.

Prin decizia mea au  fost atribuite conducerii de la cel mai inalt nivel, responsabilitatile si autoritatile pentru rolurile si activitatile relevante.

In acest scop au fost asigurate competente si au fost desemnate responsabilitati si autoritati pentru:

 •          a se asigura ca sistemele integrate de management (al calitatii, mediului, sigurantei alimentului, sanatatii si securitatii in munca, energiei) se conformeaza atat cu cerintele legale si de reglementare, cat si cu cerintele clientilor;
 •          a se asigura ca procesele furnizeaza elementele de iesire intentionate;
 •          efectuarea de analize ale conducerii cu privire la performanţa procesului, calitatea produsului precum şi la sistemul calităţii;
 •          sprijinirea îmbunătăţirii continue;
 •          a se asigura ca orientarea catre client este promovata in intreaga organizatie;
 •          a se asigura ca este mentinuta integritatea SIM atunci cand sunt planificate si implementate schimbari ale sistemului de management al calitatii, mediului, sigurantei alimentului, sanatatii si securitatii in munca, energiei;
 •          mentinerea unui reprezentant desemnat care are responsabilitate si autoritate pentru a facilita un management al energiei eficient, astfel incat sa sustina politica energetica a organizatiei si sa promoveze constientizarea politicii si obiectivelor energetice la toate nivelurile organizatiei.

 Produse de calitate, sigure, fabricate cu un personal sanatos, intr-un si pentru un mediu curat, cu grija pentru protejarea resurselor energetice, orientarea permanenta spre  cresterea  satisfactiei clientilor si partenerilor nostri, reprezinta angajamentul nostru total!

  

DATA: 06.01.2020                                                                                                                                                              DIRECTOR GENERAL

                                                                                                                                                                                     Ing. Dipl  CRISTINA MANEA

 

 * = Sistemele Integrate de Management, se bazeaza pe urmatoarele referentiale:

-        SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015; ISO 45001:2018, FSSC 22000 versiunea 5.0; SR EN ISO 50001:2018.

-        Good Agricultural Practices (GAP) & Good Handling Practices (GHP)

-        Regulament GDPR-679/2016 privind protectia  persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR - General Data Protection Regulation)

-        Legea 190/2018 privind „Masurile de punere in aplicare a Regulmentului  ( UE) 679/2016 privind protectia  persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Prezentare generala.