S.C.HOFIGAL EXPORT – IMPORT S.A

INTRAREA SERELOR NR.2, SECTOR 4, BUCUREşti

tel: 334.51.35; 492.04.38; fax: 334.59.05; e-mail: hofigal@yahoo.com

c.u.i.: r384530; înregistrat la OCR sub nr. j40/10817/1991

bcr – unirea; cont: ro72rncb0082044170220001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         RAPORT  de AUTOEVALUARE

 

                                                               2005 – 2007

 

 

 

 

1.      Datele de autentificare ale Unitatii de Cercetare  

 

 

1.1  Denumirea Unitatii de Cercetare:  Departament Cercetare- Dezvoltare  din

  cadrul  firmei SC  HOFIGAL SA  Bucuresti

1.1.1.Anul infiintarii:2000, ca sectie C&D; 2003 Departament Cercetare-Dezvoltare in cadrul firmei SC Hofigal  S.A

 1.2  Statutul juridic; S.C. HOFIGAL EXPORT – IMPORT  societate pe actiuni cu capital integral privat;

 1.3 Actul de infiintare a societatii: Sentinta civila/Hotarare judecatoreasca nr.762/03.07.91, JUD.SECT.4;

 1.4 Unitatea C&D este inregistrata in Registrul Potentialilor Contractori: RPC 2516

 1.5  Numele Directorului Departamentului de Cercetare: Dr.chim.farm. Viorica Tamas,

  Administrator SC Hofigal SA, Director General Dr.ing. Stefan Manea

 1.6 Adresa: Intrarea serelor nr.2, sector 4, Bucuresti, cod 042124

 1.7Tel. 3348628, Fax 3347852; 3345905; pag.web: www.hofigal.eu

  E-mail: cercetare_hofigal@yahoo.com; office@hofigal.eu

 

 

                                               

2. Domeniul de specialitate

 

 2.1Conform clasificarii  UNESCO: 3209.05 Medicamente  naturale

 Altele(la alegere):      3328 Procese tehnologice

                                    3209.06 Farmacognozie

                                    3209.09 Prepararea medicamentelor

                                    3209.02 Analiza medicamentelor

                                    3209.03 Compozitia medicamentelor

                                    3209.04 Evaluarea medicamentelor

                                    3208.09 Mecanisme de actiune ale medicamentelor

                                    2301      Chimia analitica

                                    2302      Biochimie

                                    2306      Chimie organica

                                    3302      Tehnologie biochimica

                                    3303      Inginerie si tehnologie chimica

                                    2414      Microbiologie

                                    3103      Agronomie

                                               

 

2.2  Conform clasificarii CAEN : Activitate principala:                          

                                    7211        Cercetare-Dezvoltare in biotehnologie

                                                       Activitati conexe:

                                    7219        Cercetare- Dezvoltare in alte stiinte naturale

 

 

      3.Starea Departamentului de Cercetare-Dezvoltare

 

3.1 Misiunea unitatii de cercetare: Departament de Cercetare- Dezvoltare (maxim 1000 de caractere).

 

Misiune: dezvoltarea cunoasterii si a aplicatiilor terapeutice,de igiena si cosmetica in domeniul produselor naturale, cultivarea plantelor medicinale, valorificarea tehnologica a plantelor medicinale si aromate, obtinerea de suplimente alimentare, preparate fitoterapeutice si cosmetice, imbunatatirea  calitatii vietii prin produse naturale la preturi avantajoase.

Directii de cercetare –dezvoltare-inovare:

      Cercetare fundamentala: cercetare chimica si biochimica a unor noi plante

      Cercetare aplicativa: sisteme avansate de cultivare a plantelor, de  obtinere a extractelor vegetale, de separare a unor  clase de constituenti chimici, conditionarea  preparatelor naturale, asigurarea stabilitatii chimice si a  potentialului terapeutic, evaluarea actiunii biologice, elaborarea unor formule noi pentru preparate in conformitate cu cerintele  Ph.EUR , a fitoterapiei moderne, stabilirea de proceduri adecvate pentru produsele noi obtinute si de ST-uri.

      Dezvoltare tehnologica: elaborarea de solutii tehnologice(faza de laborator si de pilot ) pentru produse si tehnologii studiate,  de prelucrare-valorificare a materiilor prime naturale si a subproduselor rezultate din flora indigena si din alte zone.

Numar: peste 60

 

      Transfer tehnologic: in productia firmei, prin asistarea implementarii proceselor elaborate si solutionarea unor aspecte care pot afecta calitatea produselor sau fiabilitatea tehnologiei.

Numar: peste 80

 

 3.2 Modul de valorificare a rezultatelor CD si gradul de recunoastere a acestuia(max. 1000 caractere).:

                  -Produse noi pe piata, acoperite de brevete;

                  -Diversificarea structurii sortimentale a produselor firmei;

                  -Imbunatatirea stabilitatii si calitatii produselor;

                  -Obtinerea recunoasterii oficiale a calitatii produselor fabricate prin avize GMP si TÜV;

            - Participarea la Saloanele de Inventica Nationale si Internationale.

                  -Cercetare fundamentala si aplicativa- prin articole publicate in reviste stiintifice( 19 ) in intervalul 2003-2007, carti si capitole din carti (2 in anul 2007) ; comunicari stiintifice la conferinte de specialitate:  62 .

                  -Gradul de recunoastere dat de numarul de citari : 14  .

                  -Dezvoltare tehnologica: tehnologiile elaborate in cadrul departamentului

CD sunt valorificate la nivelul firmei: peste 60/3 ani, din care 14 prin participare la contracte de cercetare din Planul National de Cercetare

 

3.3 Situatia financiara.Datorii la Bugetul de Stat:  nu sunt

 

A. REZULTATELE ACTIVITATII DE CERCETARE-DEZVOLTARE

A1   4.CRITERII PRIMARE DE PERFORMANTA

4.1. Lucrari stiintifice  …………………………………………………….   265

4.1.1 Lucrari stiintifice publicate in revistele de specialitate cotate ISI;

                  -numar de lucrari: 2x30 60

- numar de citari in reviste de specialitate cotate ISI : 3x30              90

                  - punctaj ISI(obtinut prin insumarea factorilor de impact) 5x5         25                           (listele lucrarilor si citarilor pe ani vor fi atasate ca Anexa 4.1)

 

Din care in anul 2007;

                 

                  -numar de lucrari: 1x30                                                                         (30)

                  - punctaj ISI( obtinut prin insumarea factorilor de impact):1x5         ( 5)

                  -numar de citari in reviste de specialitate cotate ISI 3x5             (15)

 

Din care in anul 2006 :

                  -numar de lucrari: 1x30                                                             ( 30)

                  -punctaj ISI(obtinut prin insumarea factorilor de impact):1x5             ( 5)

                  -numar de citari in reviste de specialitate cotate ISI:\-                           -

 

Din care in anul 2005:

                  -numar de lucrari:                                                                                      -

                  -punctaj ISI (obtinut prin insumarea factorilor de impact):

                  -numar de citari din reviste de specialitate cotate ISI

 

 

4.1.2.1 Cartile/ capitole publicate:   2x30                                                                 60  

              -numar de carti/ capitole:1/1                                                                             

(lista cartilor,grupate pe ani, este atasata in Anexa 4.1.)

4.1.2.2 Citari in carti de specialitate: 2x5                                                         10

4.1.2.3 Factori de impact : 4x5                                                                                   20

 

 

 

4.2. Drepturi de autor protejate ORDA: Brevete Nationale de Inventie

                  -numar de brevete: 13 CBI+3Bv.tip=16x30                                           480                                          

                  -citari in sistemul ISI ale cercetarilor brevetate:12x30                           360

(lista brevetelor si citarilor,grupate pe ani, este atasata ca Anexa 4.2.).

Nota: cifrele vor fi raportate pentru fiecare din anii 2005-2007(precum si totalul).

 

4.3 Produse, servicii si tehnologii rezultate din activitati de cercetare care au la baza brevete, omologari, inovatii proprii( se indica contractul si firma care utilizeaza produsul, serviciul, tehnologia): firma care utilizeaza brevetele de inventii si tehnologiile este Hofigal S.A

(lista produselor P, serviciilor si tehnologiilor T realizate in perioada 2005- 2007 este prevazuta  in Anexa 4.2.)

Total punctaj paragraf.4.2 P+T:16x2x30+270(citari):                                        1320         

Total punctaj cap.4                                                                                    1585

 

 

A2     5. CRITERII SECUNDARE DE PERFORMANTA

          

5.1. Lucrarile stiintifice publicate in reviste de specialitate fara cotatie ISI:

                  -numar de lucrari: 17x5                                                             85

                  -numar de citari in reviste de specialitate cotate ISI:

(lista lucrarilor grupate pe ani este atasate in Anexa 5.1).

 

5.2. Lucrari stiintifice  prezentate la conferinte  internationale si nationale cu comitet international de program:

      -numar comunicari prezentate(pentru fiecare din anii 2005-2007):62x5        310

(lista comunicarilor,grupate pe ani,este atasata ca Anexa 5.2)

 

 

 5.3. Altele:-

Total punctaj cap.5                                                                                      395    

 

 

B.     6.  PRESTIGIUL PROFESIONAL                                               

    

6.1 Membri (incluzand statutul de recenzor) in colectivele de redactie ale unor

reviste( cotate  ISI) sau incluse in baza de date internationale) sau in colective editoriale ale unor edituri international recunoscute:

6.2.Membri in colectivele de redactie ale revistelor recunoscute national( din categoria B din clasificarea CNSIS) :-Numar de prezenta: St. Manea si V.Tamas la rev:

Planta Romanica si Farmacia : 2x10                                                                       40                                                                                                                                                                                                         6.3 Premii internationale  (medalii si diploma) obtinute printr-un proces de selectie

6.3.1 Medalii : Aur/Argint la Saloanele Internationale de Inventica (pentru calitate produse si tehnologii) : 24x20                                                                                       480                   

6.3.2  Medalii si Distinctii obtinute in nume propriu:5x20                             100

 

            6.3.2.1. Placheta de Aur Institutul ABI-USA 2007 pentru cercetator Viorica Tamas (  contributii stiintifice deosebite)1x20                                                       20              6.3.2.2  Medalie de Aur si Brevet de conferire a ordinului stiintific Gogu Constantinescu in grad de Comandor, Societatea Inventatorilor din Romania,Cluj-Napoca 2006-Dr.ing. St.Manea( pentru rezultate remarcabile in cercetarea stiintifica)

1x20                                                                                                                       20

6.3.2.3 Diploma de Excelenta, Fundatia Scrisul Romanesc,2007, pentru

 ing. St.  Manea          1x20                                                                                  20

6.3.2.4 Diploma de Onoare,  Congresul Spiritualitatii Romanesti, 2007, pentru ing. St. Manea (exceptionala contributie la pastrarea valorilor nationale si stiintifice)

1x20                                                                                                                             20

 

                                        

6.3.3 Alte Distinctii:

6.3.3.1. Mentiunea in Cartea Alba a cercetarii din Romania, AdAstra 2006 (author php; author _id)  pentru: cercetatori : Viorica Tamas, Elena Mazilu, Silvia Setnic  Nora Radulescu 1x20                                                                                               20

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                                                    

         Nr. Crt.                Premii pentru produse si tehnologii                                    An

                                                          In tara:

 

 

 

 

 

      1.             Medalie de Aur- Expozitie si Salon International Cluj         2006

                      pentru seria:  Crema Spirulin, Gama Hof.Viodana,

 

      2.             Medalie de Aur- Expozitie InternationalaCluj                      2006

                      pentru seria:Flavovit cpr., Redigest caps., cpr.

 

3.               Medalia de Aur – Salon de Inventica Cluj                              2007                    pentru produsul Balsam pentu ingrijirea parului

                  pe baza de gemoderivate.

 

      4.               Medalia de Aur la Salonul de Inventica Cluj               2007

                  pentru Sampon 5R.

 

5.               Medalia de Aur la Salonul de Inventica Bucuresti                   2007

                  pentru produsul Coenzima Q10 in Ulei de Catina.

 

                  Medalia de Argint la Salonul de Inventica Bucuresti   2007

                  pentru produsul Supliform gel.

 

 

 

 

In strainatate:

 

 

      6.           Medalia de Argint – Salonul de Inventica Geneva                 2005

                       Pentru produsul Crema Ciuleandra

 

     7.            Medalia de Argint- Salonul de Inventica Geneva, pentru      2005

                    produsul Epifin-gel                    

  

      8.             Medalia deArgint (2) –Salon de Inventica Geneva                   2005   

                      pentru seria Epifin–gel, Orisan-gel     

      

      9.             Medalia de Aur- Salon Inventica Geneva pentru

                      produsul Reglacid capsule                                                         2006

     

     

      10            Medalia de Argint- Salon de Inventica Geneva pentru            2006                        produsul Complet Antioxidant               

 

11              Medalia de ArgintSalon de Inventica Bruxelles                   2007

                  pentru  produsul Balsam pentru  ingrijirea parului,

                   pe baza de gemoderivate.

 

12.             Medalia de Aur -Salonul de Inventica Geneva                        2007

                  pentru produsul Supliform gel.

 

13.             Medalia de Aur la Salonul Inventica Bruxelles pentru            2007

                  Coenzima Q10 in Ulei de Catina si Medalie de Aur cu         

                   mentiune speciala din partea organizatorilor (2)

 

14.             Medalia de Argint la Salonul de Inventica Bruxelles       2007

                  pentru produsul Supliform gel.

 

 

 

                                          Diplome

            

 

15.             Diploma de merit la a 7-a Conf. Nationala de Protectia               2005

            Mediului , Bucuresti,  din partea Academiei de Stiinte

             Agricole si Silvice pentru solutiile tehnice de protectie

            a mediului  aplicate in procesarea complexa a plantelor.

   

 16.            Diploma din partea Agentiei pentru Proprietatea Intelectuala        2006                                            (AGEPI) , Republica Moldova, Salonul de Inventica Geneva   

                    pentru   calitatea  produselor expuse      

 

  17.          Diploma acordata la Congresul International                               2006

                  Anti-Aging Bucuresti (2)- pentru numarul si                                  si

 calitatea lucrarilor prezentate                                                           2007                                                  

                                                                                                                 

 18.           Diploma si Cupa  AGEPI - Republica Moldova,  la Salonul          2007

de Inventica Cluj pentru calitatea solutiilor brevetate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplome de merit acordate firmei Hofigal

 

 

      19. Certificate of Appreciation , Romexpo  Cosmetics Beauty Hair  2006 ,12 th ed.

 

6.4. Premii nationale (ale Academiei Romane, CNSIS, altele):

     Numar de premii-        

6.5. Conducatori de doctorat, membrii ai Unitatii de Cercetare:

      Numar de conducatori de doctorat:     1x10.                                                     10

      Numar curent:   1    Nume:   Doctor V. Tamas- referent oficial comisii

      doctorat.        

6.6. Numar de doctori in stiinta, membii ai Unitatii de Cercetare:

      Numar curent:  6x10                                                                                         60

 

                                                      TOTAL punctaj  cap. 6.                                650

                                                      TOTAL punctaj  cap.4+5+6                        2630

 

 

 

7. VENITURI REALIZATE PRIN CONTRACTELE DE CERCETARE IN DOMENIUL PENTRU CARE SE FACE EVALUAREA (perioada 2005-2007)

 

7.1.  Numarul si valoarea contractelor de cercetare internationale :                      -

7.2. Numarul si valoarea contractelor de cercetare PNCDI.:    12/1.153.520. lei

7.3 Numarul si valoarea contractelor de cercetare CEEX :       7/2.091.800 lei

7.4. Numarul si valoarea granturilor de cercetare:                                          -

7.5. Numarul si valoarea contractelor

cofinantate  de SC Hofigal:      18 / 2.326.700 lei ,

7.6. Alte surse:                                                                                                          -                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7bis. Numarul si valoarea contractelor de cercetare  finantate din fonduri publice de cercetare si prin cofinantare HOFIGAL pe perioada 2005-2007

 

     

Anul

Nr.si valoarea

contr. cercet.

internationale

lei si USD/Eur

Nr.si valoarea contr. cercet.

PNCDI

Nr. si valoare

contr.

cercet.

CEEX

Nr. si

Valoa-rea

grant.

de

cercet.

Nr. si

valoare

contr.

finant.

din

fonduri

private

(cof.

HOFIGAL

Alte

surse

Venit.

realiz. din

activ

econ.

 

Nr.si

valoare

totala

2005-

2007

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2005

 

11/

823.520

2/

731.800

 

12/

213.800

 

 

14/

2.769.120

2006

 

1/

330000

2/

510000

 

3/

205400

 

 

3/

1045400

2007

 

 

3/

850000

 

3/

907500

 

 

3/

1757500

Total

2005-

2007

 

12/

1.153.520

7/

2091.800

 

18/

2326.700

 

 

20/

5.572.020

 

 

8. RESURSA UMANA  de cercetare (prezentata pe ani)

 

 

8.1. Total personal de cercetare care realizeaza venituri din activitatea de cercetare/

din care doctori:                                         

                                                                                         2005   2006     2007

      CS1(Profesori)/ din care doctori:                                   1/1        1/1       1/1     CS2(Conferentiari)/din care doctori:                               4/3        4/3       4/3

      CS3(lectori)/din care doctori:                                      2/1        2/1       2/1

      Cercetatori(Asistenti)/din care doctori:                        3/-         4/-       5/1

 

                  TOTAL                                                             10/5      11/5    12/6

 

8.2. Total personal dezvoltare tehnologica/ din care doctori;

                                                                                2005   2006     2007

                  IDT1/ din care doctori                            1/1        1/1       1/1

                  IDTI2/ din care doctori:                           2/2      3/2       3/3

                  IDTI3/ din care doctori:                         -/-         -/-         1/-

 

                    TOTAL                                               3/2       4/3        5/4

8.3. Total personal auxiliar

(inclusiv asistenti cercetare, preparatori):

                                                                 

2005   2006     2007

                  TOTAL                                                   -          1          3                                                                                                 

 

 

8.4 Date privind perfectionarea resursei umane

                                                                                2005   2006  2007

 

  Nr. doctoranzi,masteranzi care lucreaza                      2      3 /2       2/2

      in Departamentul  Cercetare-Dezvoltare             

 

 

 Nr. de teze de doctorat realizate

       in Departamentul Cercetare -Dezvoltar                -        -        1

Doctoranzi: 1(Vlasceanu Gabriela)                            1       1        -

Masteranzi: 3

(Cruceanu Liliana, Cozea Andreea, Budurea Alina)            1        2

Teza de doctorat: (Vlasceanu Gabriela)                                        1

 

 

 

 

9. Infrastructura de cercetare –dezvoltare :

 

9.1 Laboratoare de Cercetare-Dezvoltare:

Nr.

curent

Denumirea laboratorului

Domeniu de activitate

1.

Compartiment Documentare

Documentare de specialitate conform codurilor CAEN

2

Lab. Analize Fizico-Chimice

Analize fizico-chimice(metode  clasice si moderne)

3

Lab. Biochimie

Analize biochimice, metaboliti, activitate enzimatica, antioxidanti,

microscopie, etc..

4

Lab. Cercetari Tehnologice

Suplimente  Alimentare si alte Fitoterapeutice. Transfer tehnologic.

Elab.: forme si formule farmaceutice noi, pentru suplimente alimentare, medicamente naturale, etc.

5

Lab. Cercetari Produse Cosmetice

Elab.: formule cosmetice noi, materii prime naturale  tehnologii laborator si pilot, dosare de produs.

 

9.2. Lista echipamentelor performante achizitionate in  ultimii 3 ani:

Nr. curent

Echipamentul

Anul fabricatiei

Valoare

(lei)

Sursa de finantare

1

Spectrofotometru

 UV-Vis.Jasco V530

 

2003

 

18.159,59

Contract

PNCDI

2

Gaz    Cromatograf

GC-MS tip Focus GP-DSQ-2, Finnigan Thermo-Sci.

 

 

2004

 

 

171.014,34

 

Contract

PNCDI

3

Cromatograf HPLC Dionex

2002

68.946,55

Contract

PNCDI

4

Balanta analitica Ohaus

2004

6.449,80

Contract

PNCDI

5

pH-metru cu diferiti electrozi (Sistem complex pentru determinarea pH-ului) tip Consort

 

2005

 

7.735

Contract

PNCDI

6

Cuptor calcinare (tip Nebertherm GmbH)

 

2007

 

7.581,237

Contract

CEEX

7

Etuva termoreglabila( tip Venticell 554)

 

2007

 

5.038,173

Contract

CEEX

8.

Aparatura pentru:

-determinari proteine,

-determinari grasimi, - determinari enzime etc.

 

2007

 

4900

Contracte CEEX


 

 

 

Director General,                                       Director Cercetare-Dezvoltare,

Ing. Stefan Manea                                     Dr. Chim. farm. Viorica Tamas

                                                                                                                                    ANEXA 4.1         

 

 

 

 

Lista lucrarilor stiintifice si citarilor in reviste de specialitate si cotate ISI

 

 

2006

1.St.Manea si col.: “ The comparative determination of certain antioxidants in Seabuckthorn (Hippophae rhamnoides)leaves, fruits,juice, oil, oil extraction residues”. Farmacia, nr.4,iulie-august,2006, p.97-103 (ISSN:00.148237;cotata B in Chem.Abs.)

                                                1x30                                                                  30

 

2007

1. St. Manea si col. :” The effect of ionising radiation on the biological active compounds in Hippophae rhamnoides fruits and on their antioxidant activity” Rev.Chim.(Bucuresti) 58,8,2007, p.844-847 (ISI-A;ISSN:0034-7752;Chem.Abs.:RCBUAU)

                                                1x30                                                                30

2.xxx: Roumanie Catalog des inventions, 56eme Concours International

Bruxelles-Eureka .Salon INNOVA-ENERGY, 2007: 3 citari x30                  90        

 

 

 

 

Carti si capitole de carti publicate

 

1.2. G. Stoian: “ Analiza cromatografica in biochimie” (2007 in curs de aparitie), Ed. Ars Docendi, Bucuresti

2. G. Stoian:  1st workshop organized by Molecular-Biology Center: “ the development of standardized natural products enriched in polyphenols  using biodisponibility studies” Sinaia, 19-20.10.2007 Ed. Ars Docendi 2007 (cu capitol semnat de St. Manea: “ Chimia si farmacologia compusilor fenolici naturali”

                                      2x30                                                                           60                             

 

Citari:

1. V. Bardan, N.Balta, L.Popescu, : Hipertrofia ventriculara, experimentala si clinica, Ed. Viata Medicala Romaneasca,2007.Buc. p.114-115 (citari la trimiteri  bibliografice:127;128)                       2x5                                                                       10

 

Factori de impact:       9x5                                                                                    45   

 

Total                                                                                                                    265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            ANEXA 4.2

 

                                                                                                  

 

 

Lista produselor (P), serviciilor si tehnologiilor (T)

rezultate din activitati de cercetare

 

C.B.I. (Cereri de brevete inregistrate)

 

 

Anul

2005

2006

2007

Total

 Nr. P+T

5x2

3x2

5x2

13x2x30

                                                                                                                       780   

 

Brevete tiparite si tehnologii elaborate in anul 2007: 3 (pentru produsele: Supliform, Orisan, Hofisan) 3x2x30                                                                  180

Citari cercetari brevetate  12x30                                                                   360

                                                                                      Total                        1320

 

Lista produselor (P) prevazute in C.B.I –pe ani

 

2005

1. C.B.I 00554/7.06 “Produs fitoterapeutic destinat afectiunilor respiratorii si procedeu de obtinere” Autori: S.G. Colceru-Mihul, M. Ichim, St. Manea, E. C. Stoian, S. Nita, V. Mihaila, I.G.Cretu, D. Ionescu ;“Origavir” (marca inregistrata 688079/2005)

2.C.B.I oo553/9.06 “ Produs fitoterapeutic utilizat in tratamentul afectiunilor cutaneo-mucoase si procedeu de obtinere” Autori: S.G.Colceru-Mihul, M. Ichim, St. Manea, A.Armatu, S. Nita,A.A. Radu, I.M. Panteli, A.D.Raiciu ; “Cutigal” (marca inregistrata 74188/2006)

3.C.B.I 00841/4.10 “ Produs cosmetic sub forma de sapun lichid destinat ingrijirii, curatirii si refacerii epidermei si tehnologiei de obtinere”Autori: St. Manea, A.D Raiciu, M. Vatafu; ”Sapun lichid Plant higien” (marca inregistrata 66731/2005)

4.C.B.I 00840/4.10” Produs cosmetic realizat din extracte vegetale hidroalcoolice destinate protectiei si regenerarii parului si tehnologia de obtinere a acestuia” Autori: St. Manea, A.D. Raiciu , M. Vatafu ;”Balsam de par”

5.C.B.I 00929/3.11” Gama de produse transdermice pentru ingrijirea si intretinerea pielii si procedeu de obtinere a acestuia” Autori: St. Manea, A.D. Raiciu, E.D. Mihele

 

2006

1.C.B.I 00157/8.03 “Produse cosmetice realizate sub forme de masti si crema de fata pe baza de noi fitoextracte si produse de sinteza si procedeu de obtinere a acestora” Autori: St. Manea, V. Tamas, A.D.Raiciu, M. Moscovici, C. Florescu: “Ciuleandra” (marca inregistrata 76126/2006 )

2. C.B.I 0006/5.01 “ Produse cosmetice sub forma de sampon pe baza de uleiuri volatile vegetale, extracte vegetale in propilenglicol, coenzima Q10 si tehnologie de obtinere a acestora”Autori: St. Manea, A.D Raiciu: “Sampon 5R”

3. C.B.I 00215/29.03”Gama de produse fitoterapeutice si fitocosmetice sub forma de emulsii, pentru igiena urechii si a foselor nazale si procedee de obtinere a acesteia”Autori: St. Manea, A.D Raiciu, I. Crisan, P.A. Mutiu, D. Ionescu, C. Sarafoleanu.

 

2007

1.C.B.I 00547/31.07 “ Produs natural fitoterapeutic destinat reechilibrarii functiilor hepatobiliare, indicat in afectiunile cronice hepato-biliare si procedeu de obtinere a acestuia”Autori: St. Manea, V. Tamas, I.G. Cretu: “Hepastim”

2.C.B.I00458/28.06 “Produs fitocosmetic pentru igiena cavitatii bucale si procedeu de obtinere a acestuia” Autori: E.D. Mihele, M. Mititelu, A.D Raiciu, St. Manea

3.C.B.I 00314/10.05 “ Produse cu continut ridicat in enzime vegetale tip SOD si procedeu de obtinere a acestora” Autori: St. Manea, I.G.Cretu, E. Mazilu, N.Radulescu, T.S. Setnic, V. Tamas, M. Neagu

4. C.B.I 00210/20.03 “ Gel contra arsurilor si procedeu de obtinere a acestuia”

Autori: St. Manea, V. Tamas, C. Iordachel

5. C.B.I 00789/18.12 “Produs fitoterapic cu actiune sedativa, miorelaxanta, antispastica si procedeu de obtinere” Autori: S.G. Colceru-Mihul, NM. Ichim, St. Manea, A. Armatu, D. Ocnaru, S. Nita, N. Mihaila, M. Pantelie, D. Ionescu, L. I. Ichim.

 

Citari de autori brevete:

1. xxx: Dictionarul inventatorilor romani contemporani, ed. Risoprint,Cluj-Napoca, 2007 ( 9 citari de autori de brevete- firma Hofigal) ;

2.xxx: Catalog “ Al 33-lea Salon International de Inventii al Tehnologiilor si Produselor Noi “, Geneva 2005 ( 3 citari autori pentru 2 produse premiate in expozitie);        

 

 

                                                                                                ANEXA 5.1

 

 

Lista lucrarilor stiintifice (tehnice) publicate

in reviste de specialitate fara cotatie ISI

 

 

 

Revista Planta Romanica (membra UGIR 1903) ISSN 1583-9664

 

2005

1.A.D. Raiciu: “ Mereu tanara cu Hofviodana”;

2. St. Manea, F. Ionescu: “ Sunatoarea- de la civilizatia dacilor la fitoterapia contemporana”( partea a I-a)

3. St. Manea, V. Tamas: “ Emulsii dezinfectante cu uleiuri esentiale pentru sauna si pentru dezinfectarea spatiilor aglomerate”;

4. St. Manea, V. Tamas: “ Ulei din germeni de porumb – aliment cu valente fitoterapeutice”;

5. F. Tiutiu: “ Hofigal ne invita sa utilizam mai larg lavanda”.

6. St. Manea, V.Tamas, F. Ionescu,: “Produse naturale pentru sezonul rece”

7. St. Manea, V. Tamas: “ Produse naturale pentru prevenirea si tratamentul afectiunilor cardiovasculare”

 

          2006

8. St. Manea, V. Radanta:” Socul”

9. St. Manea, V. Radanta:” Armurariul”;

10. St. Manea, V. Tamas, I. Cretu: “ Plante medicinale traditionale utilizate in asocieri complexe pentru prevenirea si tratamentul afectiunilor gastro-intestinale”;

 

          2007

11. V.Tamas, F. Ionescu: ” Reducol- o modalitate naturala de reducere  a colesterolului si de combatere a aterosclerozei”;

12. F. Ionescu, E. Mazilu, N. Radulescu: ” Ulei esential de ienupar in miere”;

13 St. Manea si col. “ Produse naturale pentru stimularea sistemului imunitar”;

 

 

 

 

Alte reviste

          2006

14. G.A.Vlasceanu, S. Marinas:” Fishy advice omega-3 fish oil” The Romanian Anti-Aging Magazine nr.1, oct.2006, p.42-44, ISSN: 1842-5666, Bucuresti;

15. D. Mihele, St. Manea, E. Morosan, A.D.Raiciu, A. Pop: “ The influence of some gemoderivates on biochemical parameters ;Archives of Balkan Medical Union 41,4 , 2006  ISSN: 0041-6940;

 

          2007

16. G.A.Vlasceanu: “ Siguranta alimentelor si sanatatea “ The Romanian  Anti-Aging Magazine, nr. 3-4 ISSN 1842-5666, Bucuresti;

17. G.A.Vlasceanu: “ Valorificarea fructelor, frunzelor si lastarilor de catina pentru serotonina si microelemente” The Romanian  Anti-Aging Magazine, nr. 3-4 ISSN 1842-5666, Bucuresti;

18 M. Oprea, G. Negru, G. Stocheci:” Analiza biologica a unor extracte naturale din plante in combaterea bolilor la plantele medicinale “ Rev. Rom. de Parazitologie XII supl.2007 p 138 ISSN : 1221-1796

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    ANEXA 5.2

 

 

Lucrari stiintifice communicate

la conferinte internationale si nationale cu participare internationala si Comitet de Program

 

 

 

 

 

2005

Simpozion “ Performante in Chimia Mileniului III” (Chiminformdata –ICECHIM)

1. St. Manea, V. Tamas, C. Ristea: “Analiza unor uleiuri grase utilizate in alimentatie, terapeutica – privind prezenta acizilor triterpenici α- si β- amirinici”

2. St. Manea, V. Tamas, I. Cretu, Fl. Ionescu:” Cercetari pentru elaboararea unor noi preparate naturale pentru prevenirea si tratamentul afectiunilor gastro-intestinale”

3. St. Manea, N. Radulescu, E. Mazilu, V.Tamas, M. Neagu: “ Studiul compozitiei chimice a unor sucuri din plante medicinale destinate stimularii imunitatii”

4. St. Manea, N. Radulescu, E. Mazilu, M. Neagu, G. Ivopol, V. Patrugan:” Activiatea antioxidanta , determinari enzimatice (de activitate  enzimatica like-SOD) in sucuri proaspete din plante medicinale”

5.St. Manea, N. Radulescu, V. Tamas, E. Mazilu:” Sucuri naturale obtinute din plante proaspete”

 

Al- XIV-lea Congres de Chimie si Inginerie Chimica (UP Bucuresti)

6. St. Manea, V. Tamas, E. Murad, I. Patrut: “ Uscator automatizat pentru plante si fructe”

 

Al XVII-lea Congres International de Botanica –Viena

7. G. Stoian, A. Gruber, N. Balta, G. Potea, M. Hoteteu, Fl. Ionescu, V. Tamas, St. Manea:” Oral administration of Hippophae rhamnoides oil extract increases cardiac antioxidant and prevents isoproterenol- induced myocardial hypertrophy in rats.”

 

 

 

Conf. Int. de Terapie Complementara ANATECOR , Arad ( a IX-a editie)

8. St. Manea, V. Tamas, I. Cretu,F. Ionescu, V. Patrugan, S. Pascanu :”Reglacid- o noua abordare in prevenirea si tratamentul gastritei, ulcerului gastric si duodenal, bazata pe principiile medicinii functionale si fitoterapiei”

 

 

2006

Simpozion “ Performante in Chimia Mileniului III” (Chiminformdata –ICECHIM)

9. A. D. Raiciu, D. Maihaila, St. Manea, I. Crisan, A. Mutiu: ”Preparate gemoderivate folosite in scopul prevenirii imbatranirii pielii”

10. St. Manea, V. Tamas, N. Radulescu, S. Setnic, I. Brad:” Studii analitice pentru punerea in evidenta din frunzele de catina a unuia din cei mai importanti neuromediatori chimici-serotonina”

11. St. Manea, I. Cretu, V. Tamas, V.Radanta, G. Rizea, A. Dune: “ Seleniu-Spirulina un nou produs fitoterapeutic cu actiune complexa antioxidanta si trofica”

12. V. Tamas, A. D. Raiciu, M. Caloianu, C. Iordachel: ”Produse de igiena si cosmetica, pe baza de fito- si opo-terapeutice”

13. St. Manea, D. Ionescu, M. Popescu, M. Terbea, E. Mazilu, V. Radanta, A. Dune, A. Ispas: “Determinari comparative de principii active si activitate antioxidanta intre produse fitoterapice  Hofigal si unele produse de pe piata”

 

 

Conf. Int. de Terapie Complementara ANATECOR , Arad ( a X-a editie)

14. St. Manea, V. Tamas, I. Cretu, S. Pascanu, Fl. Ionescu: “Produse fitoterapice importante pentru reglarea functiilor digestive”

 

Al II-lea Simpozion de Etnofarmacologie-Brasov

 15. St.Manea, V. Tamas, V. Radanta, D. Ionescu, Fl. Ionescu, D. Patrugan, N. Radulescu : “ Traditia etnoiatriei in folosul remediilor naturale si reevaluarea lor in fitoterapia moderna.

16. St. Manea, I.Cretu, V. Tamas, V. Radanta, G. Rizea, A. Dune: Se-Spirulina- un nou produs fitoterapeutic cu actiune  complexa antioxidanta si trofica”

 17. St. Manea, D. Ionescu, N. Popescu, M. Terbea, E. Mazilu, V. Radanta, A. Dune si A. Ispas: “ Determinari comparative de compusi biologic activi si proprietati antioxidante intre produse fito-opoterapice Hofigal si produse similar de pe piata”

 18. St. Manea, E. Mazilu, S. Setnic, M. Popescu, A. Ispas, I. Cretu; “ Carotenoizii si activitatea antioxidanta a extractelor din fructe si plante medicinale”.

 19. St. Manea, S. Setnic, M. Popescu, A. Dune si A. Ispas: “ Determinari simultane de carotenoizi si acizi grasi in materii vegetale”

 20. St. Manea, V. Tamas, Fl. Ionescu, M. Radulescu :” Fitoterapia infrunta batranetea”

 

Conferinta Internationala Anti-Aging

21. St. Manea, V. Tamas, I. Fl. Ionescu, Cretu, V. Radulescu: “Fitoterapia infrunta batranetea”

 22. A. Costescu, C. Costescu: “ Acizi grasi omega -3 si revenirea la dieta originala”

 23. A. Costescu, C. Costescu: “ Coenzima Q10 , un nutrient esential in programele anti-aging”

 

Al XIII-lea Congres International de Farmacie-Cluj

24. St. Manea, G.A. Vlasceanu, D. Ionescu, V. Tamas: “ Produse fitoterapice recomandate pentru prevenirea si tratamentul afectiunilor inflamatorii”

 

4th Conference of Medicinal and Aromatic Plants of South-East European Countries- Iasi

25. L. Tcacenco, V. Tamas, V. Ionescu, R. Botezatu, D. Pomponiu, E. Berteanu:

“ Studies for Identification of Some Biological Compounds  from Indigenous Plants with Therapeutical Value”

 

Simpozion ICCF- Bucuresti

26. St. Manea, V. Tamas, Fl. Ionescu, N. Radulescu: “ Carotenoizii si activitatea antioxidanta in extracte din fructe si plante”

 

Simpozion “ Noi biomaterii bune pentru chimie, energetic si domenii conexe”-Chiminform  Data/Bucuresti

27. St. Manea, V. Tamas, I. Cretu S. Pascanu Fl. Ionescu: “ Plante medicinale traditionale ( sunatoare, musetel, amarant, catina), utilizate in asocieri complexe fitoterapeutice destinate afectiunilor gastrointestinale”

28. St. Manea,  si col. : “ Activitatea antioxidanta, identificare si evaluare de caroteniozi in cateva extracte din plante medicinale”

29. St Manea si col: “ Traditia etnoiatriei in folosirea remediilor natural si reevaluarea lor in fitoterapia moderna”

30. St. Manrea, V. Tamas, V. Radanta, N. Radulescu: “ Sucuri din plante medicinale  proaspete materii prime de interes pentru obtinerea unor produse fitoterapeutice valoroase”

31. St. Manea, V. Tamas, N. Radulescu, E. Mazilu: “ Frunzele de catina, interesanta sursa de principia fitoterapeutice”

 

 

 

 

2007

Editia a X-a Jubiliara a Simpozionului  Avantaje strategice ale tehnologiei informationale si ale transferului de tehnologii in economia romaneasca “.

                                             ( Chiminformdata)

32. St. Manea, M.Popescu, E. Mazilu, S. Setnic, A. Hutanu, A. Dune, N. Radulescu:” Antociani, antocianidine si proantocianidine- agenti captatori de radicali liberi in fructele indigene.

33. St. Manea, D. Ionescu, M. Popescu, G. Rizea, S. Setnic, D. Belala, L. Cruceanu, M. Neagu: “ Distilarea azeotropa, procedeu eficient pentru extractia unor compusi biologic activi din surse vegetale”

 

Conferinta Internationala de Etnofarmacologie Leipzig- Germania

34. St. Manea,  V. Tamas, M. Mitru: “Catina romaneasca de la traditie la stiinta contemporana”

 

1st Conf. with int. participation PROBIOM- 2007, Sinaia

35. St. Manea, V. Radanta, D. Ionescu, M. Ceausu ,M. Terbea, I. Cretu, E. Mazilu, V. Tamas, D. Belala, N. Radulescu: “Procedure for fructo-oligo-saccharides (FOS) extraction from Jerusalem Artichoke tubercles (Helianthus tuberosus)”

36. St. Manea, D. Ionescu, M. Popescu, G. Rizea, S. Setnic, D. Belala, L. Cruceanu, M. Neagu:” Azeotropic distillation efficient proceeding of some biologic active compound from vegetal sources”

37. V.Tamas, F.Ionescu, E. Mazilu, E. Criste, T.Panaite (IBNA-Balotesti): “Antioxidants of plant origin used in fodder premixes to obtain consume egg with new qualities of functional food “

Conf. Int. de Terapie complementara ANATECOR , Arad ( a XI-a editie)

38. St.Manea, V. Tamas, Fl. Ionescu, D. Ionescu, A.D.Raiciu, G.Rizea:” Valorificarea moderna a traditiei utilizarii uleiurilor esentiale in tulburarile neuropsihice la varste inaintate”

39. St.Manea,N. Popescu, E. Mazilu, S. Setnic, A.Hutanu, A. Dune, V. Tamas, N. Radulescu:” Antociani, antocianidine si proantocianidine, agenti captatori de radicali liberi in fructele indigene”

 

 

Al VI-lea Colocviu European de Etnofarmacologie- Leipzig

40. St. Manea, V. Tamas, A.D Raiciu, M. Mitru, D. Ionescu: “ The Romanian Seabuckthorn, from traditional practice to contemporary science”;

 

 

Conferinta Internationala Anti-Aging,  Bucuresti

41. G.A. Vlasceanu: “Safety food and health”

42. S. Marinas, G.A. Vlasceanu:” The importance of the fatty polyunsaturated acids from the fish oil- in the anti-aging medicine”

43. V. Tamas si col. : “ Reequilibration of elderly human organism by utilizing essential oils in new form of administration”

44. T. Sissea, G. Ivopol : “ Fight against Alzheimer disease . An open chapter.”

 

 

Congresul International al Asociatiei Internationale a Catinei (ISA), Quebec, Canada

45. L.Brad, G.A.Vlasceanu, I.L.Brad, St. Manea, L.V. Rati, V.Tamas:” The capitalization of Seabuckthorn fruits, leaves and capses- for serotonin and microelements”

46. L.Brad, G.A. Vlasceanu, I.L. Brad, St. Manea: “ Usage of lipidic extract from dried Seabuckthorn fruits (Hippophae rhamniodes L) in burns and wounds of the members.

 

Analele EU RO Aliment, 20-21.09 Galati

47. G.A.Vlasceanu: “ Rolul unor compusi chimici din struguri asupra organismului uman”

48. G.A.Vlasceanu:”Potentialul oenoterapeutic al produselor vitivinicole pe baza de vin”

 

Analele Simpozionului  International “ Biotehnologiile, prezent si perspective”

Universitatea  Stefan cel Mare- Suceava

49. G.A.Vlasceanu: “ Crearea de produse noi si marketingul cercetarii in piata suplimentelor alimentare, conform cerintelor ISO 22000”

 

 

Conferinta  “International Agriculture and Food Industry Within the Context of European Integration”- Sibiu

50. St. Manea, D. Ionescu. V.Tamas, A.D.Raiciu, N.Radulescu, G. Rizea

“ Seabuckthorn juice valuable raw material for food supplement and natural drug industry”

51. St. Manea, D. Ionescu. V.Tamas, A.D.Raiciu, M.Pavaloiu, G. Rizea  :

“ Essential oils in the shape of monodoses of oral administration” 

52 . L. Tcacenco, V. Tamas, V. Ionescu, R. Botezatu, D. Pomponiu, E. Berteanu:” Bioproduse fitoterapeutice cu actiune lipolitica din flora indigena”

 

Pan-Hellenic Pharmaceutical Congres

53. D. Mihele, A.D. Raiciu, St. Manea, A. Pop: “ Research Regarding the Anti-inflammatory Action of some Gemmoderivates”;

 

6th International Conference of PhD   Students, University Miskolc, Hungary

54. A.D.Raiciu, D. Mihele, St. Manea, E. Morosan, A.E . Pop:’ Research Regarding the Influence of some Gemmoderivates on Diuretics in Rats”

 

3rd International Seabuckthorn Association Conference- Quebec, Canada

55. D. Mihele, A.D. Raiciu, St. Manea: “ Investigation Regardind Cicatrizing  Action of Galls with Tamarix gallica Compared with Hippophae rhamnoides “

56. D. Mihele, St. Manea, A. Pop, A.D. Raiciu: “ Research Regarding the Gemmoderivates of Tamarix gallica on the Gastric Secretory  and Motility on Rats”

Al 6-lea Congres National de Medicina de Laborator ( cu participare international) Sibiu

57. D. Mihele, A.D. Raiciu, St. Manea, St. Ionita, A. Pop ; “ Determinarea actiunii antimicrobiene a unor gemoderivate”

 

Simpozionul “Plante medicinal, present si perspective” ed. A X-a, Piatra Neamt

58. L. Tcacenco, V. Tamas, V. Ionescu, R. Botezatu, D. Pomponiu, E. Berteanu: “ Phytotherapeutic Poducts with Lipolitic Activity in Local Flora”

 

Al IV-lea Simpozion INCDCF-cu participare international

 59. D. Mihele, St. Manea, A.D.Raiciu, D. Udeanu: “ Actiunea cicatrizanta a unor preparate pe baza de gemoderivate”

 60. M. Ichim, C. Ionescu, St,. Manea : “ Procedee moderne de conditionare a medicamentelor de origine vegetala”

 61. St. Manea, I. Cretu, V. Tamas, G. Rizea, V. Radanta, M. Moscovici: “ Utilizarea polizaharidului Pullulan realizat de INCDCF ca agent tehnogen pentru forme farmaceutice solide”

 

 

 

Al III-lea Simpozion de Etnofarmacologie –Brasov

 62. St. Manea, V. Tamas, D. Ionescu: “ Hofigal SA, un fidel valorificator al plantelor medicinale si aromate , de la traditie la stiinta”

                                                                                                          ANEXA 7

 

Venituri realizate din contracte de cercetare

 in cadrul Programelor Nationale de Cercetare

 

Legenda: B=  suma decontata de la Buget

    Cof= suma din cofinantare HOFIGAL

     T= suma totala B+Cof

Valorile sunt exprimate in lei

 

 

PROGRAM BIOTECH

         

 

1. Contract 11/2005, contractor:INCDSB: “ Tehnologii de obtinere  a unor biopreparate cu actiune lipolitica prin biosinteza si prelucrarea unor plante medicinale indigene” B:200000, Cof.: 50000;T:250000; Perioada de derulare: 2005-2008;

 

2. Contract 4722/2004, contractor:INCDCF: “ Realizarea unei game de produse cosmetice folosind un polizaharid cu actiune  nutritiva si peliculogena realizat in tara, in asociere cu extracte fitoterapeutice” B: 130000; Cof:83000; T:213000; Perioada de derulare: 2004-2006

 

3. Contract 22/2005 ,contractor:IBNA Balotesti:” Optimizarea factorilor nutritionali prin obtinerea oului de consum, imbogatit in acizi grasi polinesaturati cu omega-3 , aliment functional nou pentru piata romaneasca” B: 100000; Cof;-;

T: 100000; Perioada de derulare 2005-2008

 

          4.Contract 4740/2004, contractor:INCDCF “Valorificarea potentialului antimutagen al unor produse vegetale cu actiune antioxidanta “B:18220 Cof:20000, T:38220, Perioada de derulare :2004-2006;

 

5.Contract 4743/2004, contractor:Inst. V. Babes “Mediatori ai imunotoxicitatii compusilor chimici-tinte moleculare ale unor extracte naturale bioactive; selectare de noi produsi cu performante in prevenire si terapie” B:74000;Cof:100000;T:174000, Perioada de derulare 2004-2006.

 

6.Contract 4672/2004, contractor:INCDCF “Studii privind obtinerea unui preparat farmaceutic pe baza de biomasa de drojdie imbunatatita cu seleniu cu actiune antioxidanta utilizat in terapia umana si zoo-veterinara” B:15000, Cof:20000,T:35000, Perioada de derulare :2004-2006.

 

7. Contract 4742/2004, contractor:INCDCF “Tehnologii de obtinere a unor sucuri din plante medicinale proaspete. Stabilizarea si standardizarea lor pe baza unor analize complete in vederea obtinerii de noi produse fitoterapice” B:80.000, Cof: 30.000,T:110.000, Perioada de derulare :2004-2006.

 

 

PROGRAM AGRAL

 

8.Contract 8/2005, contractor:IBNA“Interactiuni calitative datorate transformarii substantelor nutritive lipidice pe lantul alimentar furaj-animal-consumator uman, in vederea stabilirii unor indicatori de impact asupra sanatatii omului” B:150000, Cof:45000,T:195000, Perioada de derulare :2005-2008.

 

 

PROGRAM CALIST

 

9.Contract 6109/2005, contractor:UNIV. Buc. “Standardizarea produselor naturale pe baza de polifenoli prin studii de biodisponibilitate” B:50000, Cof:60000,T:110000, Perioada de derulare :2005-2008.

 

 

PROGRAM CERES

 

10.Contract 1583-44/2003, contractor:INFLPR “Actiunea radiatiilor ionizante asupra unor preparate fitoterapice iradiate in vederea decontaminarii microbiologice” B:40000, Cof:15000,T:55000, Perioada de derulare :2003-2005.

 

11.Contract 86/2006, contractor:INFLPR“Aplicarea tratamentului cu fascicule de electroni accelerate in vederea decontaminarii microbiene a suplimentelor nutritive de catina” B:330000, Cof:75000,T:405000, Perioada de derulare :2006-2008.

 

 

 

 

PROGRAM VIASAN

 

12.Contract 240/2004, contractor: UNIV.Buc. Fac. de Biologie “Studiul proteinelor de stress in hipertrofia ventriculara indusa experimental prin izoproterenol si evaluarea efectului curative profilactic a unor produse naturale cu proprietati antioxidante” B:5000, Cof:0;T:5000, Perioada de derulare :2004-2006.

 

 

PROGRAM RELANSIN

 

13. Contract 2049/2004, contractor UPB: “Uscator de fructe si plante medicinal cu conducere automata, optimala” B: 180.000, Cof: 40.000, T; 220.000. Perioada de derulare : 2004-2006

 

14. Contract 2050/2004, contractor : INCDCF: “Tehnologii de utilizare a unui polizaharid de biosinteza, de productie romaneasca pentru stabilizarea prin acoperire si dirijarea biodisponibilitatii anumitor forma farmaceutice ca suplimente nutritive” B: 35.500, Cof: 19.000, T: 54.500, Perioada de derulare: 2004-2006.

 

15. Contract 1922/2004, contractor ICDP Maracineni: “Evaluarea materialului biologic de coacaz, catina si lonicera si selectia acastora dupa proprietatile fizico-chimice si comerciale ale fructelor”, B; 0, Cof: 20.000,

T: 20.000, Perioada  de derulare: 2004-2006.

 

 

 

PROGRAM CEEX-BIOTECH

 

16.Contract 3/2005,  contractor:BIOING “ Biomasa vegetala utilizata pentru obtinerea unor substante chimice in vederea realizarii unui produs fitoterapic cu actiune asupra sistemului nervos central (SNC) si transferul tehnologic al procesului”B:142000, Cof:611800,T:753800 Perioada de derulare 2005-2008.

 

17.Contract 17/2007, contractor:BIOING; “ Concepererea, dezvoltarea si transferul tehnologiei de obtinerea a unei formule medicamentoase originale, practic netoxica cu eficienta deosebita in terapia antiinflamatoare , bazata pe principii active de natura vegetala” B:200000, Cof:92500,T: 292.500;Perioada de derulare :2007-2010.

 

18. Contract 33/2005, contractor: Inst. Cantacuzino: “ Tehnologii de obtinere a unor compusi chimici prezenti in biomasa rezultata din procesul de vinificatie in scopul utilizarii lor in producerea de medicamente, cosmetice si suplimente  nutritionale” B: 980.000, Co: 120.000, T: 1.100.000; Perioada de derulare : 2005-2008.

 

19. Contract 51-025/2007, contractor:INCD-BNA Balotesti: “ Reducerea nivelului de microelemente minerale din dejectiile de porc, prin inlocuirea premixurilor chimice cu aditivi fitogenici si preparate enzimatice- cale de promovare a agriculturii sustenabile” B:150000, Cof.: 115.000; T: 265.000, Perioada de derulare: 2007-2010

 

20 Contract 51-101/2007, contractor I.N.F.L.P.R “ Supliment alimentar natural cu proprietati antistres”, B: 500.000, Cof.: 700.000, T: 1.200.000, Perioada de derulare 2007-2010.

 

PROGRAM CEEX-AGRAL

 

 

21.Contract 70/2006, contractor: BIOING “Tehnologie de concentrare prin materiale permselective a complecsilor bioactivi din tesuturile tinere ale plantei” B:250000, Cof:80.400;T:330.400, Perioada de derulare :2006-2008.

 

 

PROGRAM CEEX-VIASAN

 

 

25.Contract 202/2006, contractor:INCDSB “Bioproduse poroase tridimensionale pe baza de biopolimeri matriceali si extracte de Hippophae rhamnoides (catina) cu aplicare potentiala in tratamentul defectiunilor tegumentare” B:260000, Cof:50000,T:310000, Perioada de derulare :2006-2008.

 

 

 

 

         

Director General,                                           Director Cercetare-Dezvoltare,

Ing. Stefan Manea                                     Dr. Chim. farm. Viorica Tamas